abr 27 2007
Orde 2 maio 1996 - Optativas Currículo Bach
Escrito por Administrator   
viernes, 27 de abril do 2007

Derrogada pola Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se establece a relación de materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta.  (DOG Nº 124 do Venres, 27 de xuño de 2008) .

Orde do 2 de maio de 1996 pola que se publica a relación de materias optativas do bacharelato, se establece o currículo destas materias e se regula a súa oferta.

pdf Descargar Documento 242.41 Kb

Non se trata do texto orixinal do DOG. Trátase do que ofrece a Xunta na páxina do DOG.

Comentarios...

  • Os artigos 3º, 4º e 5º quedan derrogados pola disposición derrogatoria primeira da Orde do 18 de maio de 2000 pola que se regula a implantación do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 1 de xuño).
  • Artigo 6º.- Currículo. Este artigo segue en vixencia a día de hoxe, 27 de abril de 2007, e fai referencia ó currículo de música para 1º de Bach Quedará derrogado en canto saia o novo Decreto de Currículo para Bach, que pertencerá xa ó desenvolvemento da LOE.

O currículo das materias optativas relacionadas no artigo 3º da presente orde será o que recolle o anexo ela.

  • Artigo 7º.- Artigo derrogado pola disposición derrogatoria primeira da Orde do 18 de maio de 2000 pola que se regula...
  • Anexo: A partir da páxina 62 do documento para descargar está desenvolvido o currículo para a materia optativa de música en Bach. É único para Música I e Música II.Un saúdo. Escribide si encontrades algún erro ou se vos ocurre algún comentario interesante.

Benito.

Última actualización ( lunes, 30 de junio do 2008 )